ฟิล์มรถยนต์ - BLACK NANO เซรามิค

ฟิล์มรถยนต์ - BLACK NANO เซรามิค

ฟิล์มรถยนต์ BLACK NANO เซรามิค

BN 05

BN 05

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
5%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
9%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
76%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
82.5%
BN 20

BN 20

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
21%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
9%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
55%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
68.3%
BN-35

BN-35

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
33%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
9%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
49%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
53%