ฟิล์มรถยนต์ - CC CERAMIC

ฟิล์มรถยนต์ - CC CERAMIC

CC CERAMIC

CC-0590

CC-0590

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
05%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
08%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
90%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
90%
CC-2090

CC-2090

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
17%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
08%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
90%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
85%
CC-2590

CC-2590

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
20%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
08%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
85%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
80%
CC-3590

CC-3590

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
33%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
08%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
90%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
99%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
78%