ฟิล์มรถยนต์ - SPECIAL

ฟิล์มรถยนต์ - SPECIAL

SPECIAL

SP-0599

SP-0599

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
05%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
07%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
99%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
100%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
95%
SP-2099

SP-2099

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
20%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
07%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
99%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
100%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
89%
SP-3599

SP-3599

Visible light transmitted (VLT) ค่าการส่องผ่านของแสง
35%
Visible light Reflected (VLR) ค่าการสะท้อนของแสง
07%
Intrared Rejection (IRR) ค่าการป้องกันรังสีอินฟาเรด
99%
Ultra Violet Rejection (UVR) ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
100%
Total Solar Energy Rejection (TSER) ค่าการลดความร้อนรวม
80%