ฟิล์มอาคาร | บ้าน

ฟิล์มอาคาร | บ้าน

ฟิล์มอาคาร | บ้าน

รหัสสินค้า VLT VLR UV TSER
NT-0595 05% 09% 99% 95%
NT-2092 20% 09% 99% 90%
NT-3592 33% 05% 99% 82%
NT-7090 B 70% 05% 99% 73%
NT-7090 GN 70% 05% 99% 72%
BN-05 5% 9% 99% 82.5%
BN-20 21% 9% 99% 68.3%
BN-35 33% 9% 99% 53%
AP-05 6% 5% 99% 86%
AP-20 18% 5% 99% 60%
AP-35 35% 5% 99% 55%
AC-05 RBK 2% 15% 99% 65%
AC-10 RBK 9% 20% 99% 63%
AC-20 RBK 18% 20% 99% 58%
AC-25 RBK 26% 18% 99% 56%
AC-30 RBK 29% 18% 99% 55%
AC-01 RBK 01% 65% 99% 85%
AC-70 LGN 70% 9% 99% 43%
AC-50 BL 70% 9% 99% 45%
AC-05 BP 09% 62% 99% 80%